Supporter?

Een starter heeft het plan opgevat om een product of dienst op de markt te brengen, waarvan u heeft aangegeven deze te willen afnemen op het moment dat het product of de dienst daadwerkelijk door de starter op de markt wordt gebracht. U heeft ook aangegeven bereid te zijn om dit product of deze dienst nu reeds te willen betalen.

Wat moet u nu doen?

U neemt contact op met de starter. Nadat u uitgebreid door haar bent geĆÆnformeerd over haar praktijk en de werking van Crowd-funding. Krijgt u van haar alle informatie hoe u de starter ondersteunt.

U wordt gevraagd om het bedrag dat u met de starter bent overeengekomen te storten op:

  • rekeningnummer (IBAN): 198515499
  • ter attentie van: Stichting Bevordering Natuurlijke Gezondheid
  • met vermelding van: de naam van de starter en uw adres, postcode en woonplaats.

Na ontvangst van uw betaling krijgt u van ons een tegoedbon op het door u aangeven adres. Deze tegoedbon is tevens het bewijs voor de starter dat u haar product en / of dienst reeds betaald hebt.

Wellicht ten overvloede
De Stichting Bevordering natuurlijke gezondheid staat garant dat u het product (dienst) kunt afnemen. Als blijkt dat de starter niet in staat is binnen 2 jaar na ontvangst van uw betaling de dienst of product te leveren stort de stichting het geld weer terug op uw rekening. (Zie ook onze Algemene voorwaarden Crowd-funding).