STBNG zet zich ervoor in bewustwording en verantwoordelijkheid op het gebied van duurzaamheid en natuurlijke gezondheid te stimuleren. Dit doet zij door iedereen met passie en talent financieel te ondersteunen in haar of zijn wetenschappelijk onderzoek, opleiding of ondernemerschap.

Missie

De Stichting streeft ernaar de levenskwaliteit en het bewustzijn met betrekking tot duurzaamheid en natuurlijke gezondheid op een hoger plan te brengen. Zij is ervan overtuigd dat dat een positieve impuls zal geven aan iedereen persoonlijk, aan onze maatschappij en onze leefomgeving.

Visie

De Stichting stimuleert het integreren van duurzaamheid en de natuurlijke gezondheid in de hedendaagse levensstijl.

De opbrengsten uit donaties, legaten, giften en opbrengsten van de activiteiten worden besteed aan mensen met passie en talent. De financiële ondersteuning is altijd in de vorm van een renteloze  (micro)lening.

Doelstellingen

  • Bevorderen van de natuurlijke gezondheid van de mens en een durzame en natuurlijke leefomgeving
  • Creëren van mogelijkheden op het gebied van durzaamheid en natuurlijke gezondheid
  • Een breder maatschappelijk draagvlak creëren voor duuzamheid en natuurlijke gezondheid
  • Een bijdrage leveren aan de kwaliteit en bevordering van duurzaamheid en de integrale gezondheidszorg

Ook u kunt uw bijdrage leveren aan de Stichting.

Wat betekent dit voor u?

  • U wordt in een vroeg stadium betrokken bij de nieuwste ontwikkelingen
  • Mogelijkheden tot netwerken en te ervaren hoe anderen met vergelijkbare uitdagingen omgaan.