Partners

De  Stichting is te steunen door partner te worden. De partners  worden exclusief betrokken bij het delen van kennis, het bijwonen van masterclasses en netwerkbijeenkomsten.
De ingebrachte gelden worden aangewend ter ondersteuning van het realiseren van de doelen van de stichting; het bevorderen van wetenschappelijk onderzoek, onderwijs, voorlichting én ondernemerschap op het gebied van duurzaamheid en natuurlijke gezondheid.
Bij dit alles wordt in het bijzonder aandacht geschonken aan ondernemerschap. Wij zijn er van overtuigd dat juist het bevorderen van ondernemerschap een katalyserende werking heeft op de snelheid waarmee de andere aandachtsgebieden worden bediend.
Als u partner wilt worden, vul dan onderstaand formulier in, dan zorgen wij dat u de benodigde informatie krijgt toegestuurd.